Organizačné pokyny
XVI. ročníka súťaže SCHODY 2015Termín konania súťaže: 14. august 2015

 

Miesto konania súťaže: výšková budova blok C – Stavebná fakulta STU na Radlinského 11 v Bratislave.

 

Prezentácia účastníkov: hasičská stanica 1, Radlinského 6, Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Bratislava – Staré mesto.


Štartovné: 20
 / dvojica
Prihlášky zasialajte na e-mailovú adresu jozef.volansky@minv.sk do 24.7.2015 do 14:00

Prihláška na súťaž SCHODY 2015